Her får du alt du trenger!

 

Med en av landets største maskinparker kan vi dekke behovet for leie av maskiner og utstyr i de fleste bransjer. Utstyret kan settes sammen i komplette riggtjenester fordelt på ulike produktområder, og UCO tar hånd om alt fra prosjektering til ferdigstillelse.

 

Våre riggansvarlige gir deg løsninger tilpasset ditt prosjekt, driftsoppfølging og kontroll av utstyret i hele utleieperioden.

Rigg og drift

Lite eller stort prosjekt? Vi har rigg- og driftskompetansen du trenger.


Etter flere år som rigg- og driftsleverandør til prosjektet "Nytt Regjeringskvartal", har vi opparbeidet oss bred erfaring. Vårt mål er å legge til rette, koordinere og sørge for en god logistikk, slik at du kan fokusere på å fullføre ditt prosjekt med god kvalitet og innen gitte frister.

Aktuelle tjenester:
 

 • FM-tjenester
 • "Plug & Play"
 • Prosjektledelse
 • Prosjekteringsledelse
 • "Byggherrens tilrettelegging"

 

Byggkraner

Utleie og salg av byggekraner, tilleggsutstyr, service og deler

Vi er en av Norges største aktører på byggekraner med omlag 180 enheter for utleie over hele landet. Avdelingen er en videreføring av firma E.D.Knutsen som har vært norsk Liebherr-forhandler siden 1950-tallet. Selskapet ble slått sammen med UCO i 2016. 
UCOs kranavdeling har levert kraner til en rekke av de største bruprosjekter i Norge, til oljeplattformer og uttallige byggeprosjekter over hele landet. 
Vi utfører prosjektering, leverer dokumentasjon, løftediagrammer og teknisk informasjon som en integrert del av våre leveranser. 
Vår visjon er å tilby kundens beste løsning samtidig som vi har full fokus på sikkerhet, gode bruksanvisninger, sertifisert og kontrollert utstyr og tilrettelagte kurs.

Aktuelle tjenester:
 

 • Transport
 • Prosjektering
 • Dokumentasjon
 • Driftsgaranti

Vi utfører sakkyndige kontroller og leverer alt av tilbehør og tilleggsutstyr til kranene.

Byggmaskiner

Utstyr for effektiv produksjon og sikker drift

Riktig utstyr til alle ledd i produksjonen er en forutsetning for effektiv drift av byggeplassen. Vi kan bistå med kompetanse og rådgivning ved valg av maskiner og tilleggsutstyr. Vi kan også prosjektere komplette leveranser av rigg og drift. Ta kontakt med oss!

Aktuelle tjenester:
 

 • Transport
 • Opplæring og kurs
 • Dokumentasjon
 • Driftsgaranti

UCO gjennomfører sertifiserte og dokumenterte kontroller i henhold til forskrifter og gir deg full trygghet for kvalitet og driftssikkerhet. Vi kan også gi dokumentert opplæring for brukere på UCO-skolen.

Elektro

Elektroutstyr og komplette løsninger til alle typer prosjekter innen bygg, anlegg og industri

UCO har høy faglig kompetanse og lang erfaring med drift av store, komplekse midlertidige elektroanlegg. Vi prosjekterer, bygger og vedlikeholder anleggene, og har egen stab av erfarne elektromontører med fagbrev.
Alt vi gjør dokumenteres med digitale verktøy, også internkontroller, og digitale kontrollrapporter sendes rutinemessig til definerte mottakere. Totalt har vi nærmere 5000 elskap og trafoer i vår maskinpark. Alt elektroutstyr er av nyere dato og blir grundig kontrollert og testet før det sendes ut til kunde.

Aktuelle tjenester:
 

 • Prosjektering
 • Bygging av komplette el-anlegg
 • Drift og vedlikehold
 • Dokumentasjon
 • Internkontroll
 • Driftsgaranti

Som totalleverandør gir vi deg en sikker, effektiv og lønnsom rigg av provstrøm. Ta kontakt med oss! 
UCO Elektro er registrert elektroentreprenør hos DSB, medlem av NELFO og godkjent lærebedrift.

Heis og klatrere

Byggeplassheiser og  flyttbare arbeidsplattformer

Vi leier ut heiser for høyde opp til 200 meter; material- og personheiser som har kapasitet fra 200 kilo til 3,7 tonn og som kan løfte opp til 34 personer.
Hos UCO kan du også leie fasadeklatrere, eller flyttbare arbeidsplattformer som de også kalles, i ulike størrelser tilpasset høydene som er aktuelle for ditt prosjekt. Dette er løsninger som kan øke effektiviteten i enkelte arbeidsoperasjoner med 30 prosent eller mer,  og er et alternativ som bør sjekkes ut.
UCO utfører sakkyndig kontroll innenfor området byggeplassheis og fasadeklatrer, og gir deg faglig trygghet for sikker og effektiv drift. Vi gir ditt personell opplæring ved overlevering etter montering og tilbyr serviceavtaler tilpasset behovene i ditt prosjekt

Aktuelle tjenester:
 

 • Prosjektering
 • Serviceavtale
 • Dokumentasjon
 • Driftsgaranti

Heis eller fasadeklatrer? Snakk med våre fagfolk, de gir deg den løsningen som er best og mest økonomisk for deg og ditt prosjekt.

Lifter

Et av markedets største utvalg av lifter 

UCO har et av markedets største utvalg av lifter som dekker behovene i alle fag og prosjekter, til innendørs og utendørs bruk. Vi er blant de som har lengst erfaring med utleie av slike produkter, og vi hjelper deg å finne løsninger som er skreddersydd til ditt behov.

Aktuelle tjenester:
 

 • Rådgivning
 • Prosjektering
 • Transport
 • Opplæring og kurs
 • Driftsgaranti

Vi kan også tilby brukerstyrt tilgang til liftene, slik at du har full kontroll på hvem som har tilgang til utstyret. Vi tilbyr også dokumentert opplæring i bruk av lifter på UCO-skolen.

Moduler og containere

Moduler til bygg- og anleggsprosjekter som har behov for midlertidige lokaler

UCO har lang erfaring med leveranser av ulike typer moduler til bygg og anlegg. Vi har opparbeidet betydelig kompetanse på området, og kan skreddersy løsninger som passer nøyaktig til behovene i ditt prosjekt. Vårt mål er ikke å gi deg den mest omfattende løsningen, men den smarteste og mest effektive.
I en entreprise tar vi oss av befaring, prosjektering, montering, demontering, samt transport tur – retur. UCO har utviklet et eget godkjent fundament som  gir en rask og kostnadseffektiv rigging og sparer miljøet ved høy grad av gjenbruk.

Aktuelle tjenester:
 

 • Prosjektering
 • Transport
 • Montasje
 • Dokumentasjon
 • Driftsgaranti

Ta kontakt med oss, vi hjelper deg å finne den beste løsningen for ditt prosjekt!

Områdesikring

Alt fra sperrebukker til komplett områdesikring med motoriserte kjøreporter og anti-klatregjerder

UCO prosjekterer og utarbeider forslag til effektive løsninger. Våre alarmer kombinert med vaktordninger fra lokale vaktselskaper trygger prosjektet mot hærverk, brann og tyveri. Vi leverer også kommunikasjonsutstyr, kameratårn som bruker intelligent videoanalyse til områdesikring og storskjermer som fungerer som digitale oppslagstavler for alle som jobber i prosjektet.

Aktuelle tjenester:
 

 • Rådgivning
 • Prosjektering
 • Transport
 • Opplæring og kurs
 • Dokumentasjon
 • Driftsgaranti

Ta kontakt med oss, så finner vi den beste løsningen for ditt prosjekt!

Anleggsmaskiner

Maskiner for graving, transport, komprimering, valsing og trykkluft

UCO leier ut en rekke maskiner for anleggsdrift. Valser, gravemaskiner og lastemaskiner/  hjullastere med tilbehør for massehåndtering, vinterdrift, stykkgods etc.
Maskinparken er av nyere årgang, har miljøriktige motorer og kan kjøres på HVO100.
Vi vil i gjennom 2022 utvide vår maskinpark med elektriske maskiner opp til 25 tonn. Vi tilbyr også ladeløsninger.

Finner du ikke maskinen som passer ditt prosjekt, ta kontakt med oss. Vi skaffer det meste, og våre erfarne medarbeidere hjelper deg å finne den optimale løsningen.

Aktuelle tjenester:
 

 • Rådgivning
 • Transport
 • Opplæring og kurs
 • Dokumentasjon
 • Driftsgaranti

UCO gjennomfører sertifiserte og dokumenterte kontroller i henhold til forskrifter, og gir deg full trygghet for kvalitet og driftssikkerhet.

Stillas

Fasadestillas, rullestillas, dekke- og taksikring, tak over tak-løsninger

UCO er en av Norges største utleiere av stillas. Vi benytter godkjente stillaser fra kvalitetsprodusenter og kan tilby løsninger for lettstillas, tungstillas, rullestillas, tak over tak, taksikring, heis, trappesystemer, nedkastrør samt inndekking av stillas.
Du kan enten leie komplette tjenester inkludert prosjektering eller enkeltkomponenter.
Hos oss kan du uansett føle deg trygg, enten du skal ha stillas på en 12-etasjes boligblokk eller du skal utføre en enkel malejobb. Vårt mål er å kunne tilby alle våre kunder den mest optimale løsningen når det gjelder sikkerhet, funksjonalitet og økonomi.
Vi deltar også på vernerunder og internkontroll etter avtale.

Aktuelle tjenester:
 

 • Montasje
 • Dokumentasjon
 • Internkontroll
 • Driftsgaranti

Alle som jobber i stillas skal ha brukerkurs. Disse kursene gir grunnleggende kunnskaper om bruk og sikkerhet. Slik gjør de den enkelte bruker i stand til å stille krav og vurdere sikkerhet ved arbeid i stillas. Ta en prat med oss om UCO-skolens stillaskurs!

Personlig sikkerhet

Sikkerhets- og redningsutstyr til leie, HMS-containere og sikkerhetskurs

Arbeidsmiljøloven krever i paragraf 3-2 at arbeidsgiver skal sørge for tilfredsstillende personlig verneutstyr som ivaretar sikkerheten på arbeidsplassen. Arbeidsgiver skal stille utstyret til rådighet og sørge for at det faktisk blir brukt. 
Fordelen med å leie personlig sikkerhetsutstyr hos UCO er at vi tar ansvaret for vedlikehold og kontroll. Kravet til kontroll av fallsikringsutstyr utføres av våre fagfolk i henhold til standarden NS-EN 365 og du kan være trygg på at utstyret er komplett og i orden når det tas i bruk.

Aktuelle tjenester:
 

 • Rådgivning
 • Opplæring
 • Kontroll og vedlikehold
 • Dokumentasjon
 • Driftsgaranti

UCO-Skolen tilbyr dokumentert opplæring i henhold til kravene som stilles i arbeidsmiljølovens paragraf 3-2.

Kommunikasjonsutstyr og adgangskontroll

UCO leier ut et bredt spekter av kommunikasjonsutstyr og løsninger for adgangskontroll.

Vi har UHF- og VHF- radioer for internt samband – både håndholdt, fastmontert og spesialløsninger. I tillegg leverer vi utstyr som gir WiFi-dekning i mannskapsrigg, anleggsområder og tuneller under konstruksjon. Vi tilbyr komplette løsninger for visning av digitale byggetegninger: BIM-kiosk og info.skjerm til bruk i modulriggen: UCO-TV.

Vi leverer Infobric adgangskontroll med dørlåssystem og registrering knyttet opp mot HMS-reg. I tillegg er hjertestartere blant våre produkter.

Vi håndterer telefoni med tilbehør for Skanska og alle datterselskap.

Aktuelle tjenester:
 

 • Prosjektering
 • Installering
 • Drift og vedlikehold
 • Support
 • Service

Ta kontakt med oss, så finner vi de beste løsningene for ditt prosjekt.

Varme og tørk

Utstyr for varme, byggtørking og ventilasjon

UCO har alt av utstyr for varme, ventilasjon og byggtørking, fra mindre varmeaggregat for enkeltvise rom til komplette fyringsanlegg for et helt bygg. Byggvarme og byggtørkere leveres med alle driftsmedium, - elektrisk, gass, biodiesel og som vannbårne anlegg. 
Ved leie av komplette fyringsanlegg, sørger UCO for den totale leveransen, fra prosjektering, montering, demontering, kontroller underveis og nødvendig innmelding i henhold til myndighetskrav for energileveranser i form av propangass.

Aktuelle tjenester:
 

 • Prosjektering
 • Komplette anlegg
 • Drift og vedlikehold
 • Dokumentasjon
 • Internkontroll
 • Driftsgaranti

Ta kontakt med oss for råd, prosjektering og tilbud!

True