Informasjon til våre leverandører

 

Elektronisk faktura
Vi bruker e2B og tilgang til dette formatet er gratis. Sender dere EHF-format må dette gjøres via ELMA hvor det mappes om til e2b og videresendes UCO. Vår hovedsamarbeidspartner ift. fakturaformidling er Logiq og kontaktperson der er roland@logiq.no.
Teknisk assistanse hos UCO er: ekonomi@skanska.no

Webfakturering
Webfakturering er et kostnadsfritt alternativ og henvender seg fremfor alt til dere som ikke investerer i en e-fakturaløsning:
1. Lag en brukerkonto: www.ebuild.no
2. Kvittering på tilgang sendes per e-post
3. Lage og sende web-fakturaer: www.ebuild.no

eFaktura Bedrift i nettbank
Nordea Nettbank Bedrift er tilrettelagt for å kunne utstede elektroniske fakturaer til oss og andre leverandører som måtte ønske det. Dette kan enkelt gjøres fra nettbanken. Vår eFaktura ID; NDEANOKKNO1560590509577.
For eventuelt å etablere en avtale eller ønske om mer informasjon, ta kontakt med Telefonbank Bedrift Nordea på tlf 06002.

Faktura via e-post
Fakturaadresse: faktura@uco.no
E-posten må inneholde en pdf-fil per faktura (inkl. underbilag)

Faktura per post
Utleiecompagniet AS 
Postboks 1175 Sentrum
0107 Oslo

Alle fakturaer til oss må være merket med prosjektnummer og bestillers navn.

Organisasjonsnummer: 979 926 464

True