Samfunnsansvar


Vi i UCO er opptatt av å bidra til samfunnet og lokalmiljøet som best vi kan. Gjennom å være en lærlingbedrift, gir vi unge fremadstormende lærlinger muligheten til å utvikle seg og å ta fagbrev. Flere av våre lærlinger har etter endt fagprøve fått fast ansettelse hos oss. Maria Schmidt Carlsen startet som lærling og er nå en dyktig industrimekaniker i vårt verksted.

Gjennom UCO-skolen tilbyr vi kurs for NAV-klienter og opplæringskontor rundt om i landet, dette for å bidra til å øke kompetansen rundt sikkerhet hos de som skal ut å søke jobb. 

UCO ønsker å være en positiv bidragsyter i lokalsamfunnet og alle våre avdelinger har mulighet til å støtte lokale lag og foreninger gjennom sponsing.

Etikk og verdier settes høyt
I UCO har vi etiske retningslinjer for hvordan vi skal opptre overfor kolleger, kunder, leverandører og samfunnet for øvrig. Disse reflekterer våre verdier:  

VIS ANSVARLIGHET - VÆR ÅPEN OG ÆRLIG  - BLI BEDRE SAMMEN - SKAP KUNDEVERDI

Vi jobber aktivt for å øke bevisstheten rundt etikk og etiske problemstillinger. Slik skaper vi en kultur for ærlighet og riktig opptreden i alle sammenhenger. Alle medarbeidere i UCO forplikter seg til å gjennomgå etikk-kurs hvert andre år. Til vårt Etiske Råd kan alle ansatte henvende seg med spørsmål eller saker de ønsker en vurdering av. Alle henvendelser behandles strengt konfidensielt. 

UCO: Et foregangsselskap innen klima og miljø
Vi har et kontinuerlig miljøfokus som fremmer innovative løsninger for våre kunders behov og som reduserer skadelig påvirkning av natur og samfunn. 

Maria Schmidt Carlsen ble kåret til årets lærling i Skanska i 2019. Her sammen med adm.dir. Jostein Stormo.

True