Grønne avdelinger over hele landet

Gjennom de siste 20 årene har UCO hatt et tydelig fokus på miljø og på løsninger som ikke skader omgivelser og natur. De siste årene også på målrettede kutt i klimautslipp. Vi ble første gang miljøsertifisert i 2003 og siden 2020 har vi også miljøsertifisering etter ISO 14001.

Alle UCO-avdelinger rundt om i Norge har nå status som «Grønn avdeling». Dette er en sertifisering vi har utviklet internt i tillegg til ISO-sertifiseringene. Avdelingene har oppnådd denne statusen ved å tilfredsstille en rekke krav som revideres og skjerpes årlig.

Miljø og klima i hele verdikjeden

Vi tar hensyn til miljø og klima i alle ledd i vår verdikjede:

  • Innkjøp
  • Maskinpark
  • Transport 
  • Daglig drift 
  • Vedlikehold

 

Vi bruker miljøvennlige modulcover ved transport av moduler.

Grønt innkjøp som forplikter

Vi stiller krav til våre leverandører om dokumentert miljøsertifisering eller tilfredsstillende dokumentasjon av rutiner for innkjøp, energi, avfall og transport og utslipp.

Vi velger

  • de mest utslippsvennlige og ressurseffektive maskinene og utstyret til utleie
  •  produkter for egen drift som tilfredsstiller tredjeparts miljømerking (Svane, Miljøfyrtårn, EU-blomst) 
  • erstatningsprodukter for skadelige kjemikalier der det er mulig og sørger for opplæring om innkjøp, bruk og avfallshåndtering.

 

Gjennom sertifiseringen sørger vi for at alle avdelinger har de samme innkjøpsrutiner og at bruken av emballasje reduseres, bl.a. ved å bruke modulcover. UCO er selvsagt også medlem av Grønt Punkt.

 

Har du spørsmål eller innspill til vårt klima- og miljøarbeid, ta gjerne kontakt!

 

True