Kjeller - stillas

Åpningstider:

Mandag – fredag: 07.00 – 16.00

Telefon:   400 06 452
E-post: kjeller@uco.no

Besøksadresse:

Brånåsparken 9, 2007 Kjeller

Postadresse:

Postboks 23, 2027 Kjeller

Fakturaadresse:

Postboks 1175 Sentrum, 0107 Oslo
faktura@uco.no

Kontakt

Ronny Ulvåknippa

Avdelingsleder
E-post:
ronny.ulvaaknippa@uco.no
Tlf: 982 10 015

Per Jonas Brunzell

Driftsleder lager
E-post:
per.jonas.brunzell@uco.no
Tlf: 922 51 030

Michal Lukasz Owczarek

Driftsleder stillas
E-post:
michal.lukasz.owczarek@uco.no
Tlf: 462 77 154
True