Vi trives i høyden!

Når en bru skal på plass må det løftes høyt og tungt.

UCO har hatt oppdraget med å levere kraner til bygging av Hålogalandsbrua, forbindelsen som forkorter kjøretiden mellom Narvik og Harstad med 20 minutter. Kranene ble rigget i hver ende av brua, var over 180 meter høye og kunne løfte et tosifret antall tonn.

– Vi har levert kraner til de fleste henge- og skråstagbruprosjekter i Norge, som Hardangerbrua, Grenlandsbrua og bruene i Trekantsambandet Stord-Feda. Vi har også levert alle kranene til Norwegian Contractors, som bygde oljeplattformer i betong, forteller Kjetil Tettum som har det øverste ansvaret for kran i UCO. Til sammen administrerer han en utleiepark på 170 Liebherr-kraner i ulike størrelser.

– Vår visjon er å tilby kundens beste løsning, og ved siden av fokuset på sikkerhet, er det dette vi jobber mot. Gode bruksanvisninger, sertifisert og kontrollert utstyr, samt tilrettelagte kurs, skal være en selvfølge hos oss, forteller Tettum. 

True