UCO og Ohmia Construction i strategisk samarbeid om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

 

Et av Norges største utleieselskap, UCO, og energitjenesteleverandøren Ohmia Construction inngår et strategisk samarbeid. Sammen skal de to aktørene sikre tilgang på elektriske maskiner og ladeinfrastruktur for kommende utslippsfrie prosjekter over hele Norge.
 
 

UCO og Ohmia Construction har inngått et samarbeid for å sikre gode ladeløsninger på bygge- og anleggsplassen.

Målet vårt er å gjøre det enkelt for våre kunder å kunne elektrifisere bygge- og anleggsplassen. Dette gjør vi ved å levere totalløsninger som inkluderer maskiner, utstyr, infrastruktur og tjenester som er nødvendig for å oppnå en helelektrisk byggeplass.  Med vår bakgrunn fra utleie-, service- og energibransjen, besitter vi i felleskap den rette erfaringen og kompetansen som skal til for å få våre kunder til å lykkes. Gjennom felles prosjekter vil vi sammen videreutvikle prosesser for en sømløs leveranse for våre kunder.

UCO og Ohmia Construction har ambisiøse mål og tanker rundt fremtidens utslippsfrie byggeplass.    – Vi håper at vårt strategiske samarbeid kan bidra til å akselerere det grønne skiftet i bransjen, og skape et taktskifte i innovasjonsarbeidet slik at de utslippsfrie løsningene blir mer tilgjengelige og kostnadseffektive, sier Jostein Stormo, administrerende direktør i UCO.

Ohmia Construction har etablert seg som partneren som elektrifiserer bygge- og anleggsbransjen med sikre og kostnadseffektive tjenesteløsninger. Selskapet tilbyr fleksible og modulære plug-and-play ladeløsninger som gjør det enkelt og oversiktlig for entreprenører og byggherrer å elektrifisere bygge- og anleggsplassen. Ladesystemene leveres som en helhetlig tjenesteløsning, der Ohmia Construction tar fullt ansvar for planlegging, klargjøring og rigging, samt drift, rapportering og monitorering gjennom prosjektet. – Det er essensielt for våre kunder å få full utnyttelse av elektrisk maskinpark og annet elektrisk utstyr, og vårt kundeløfte er derfor å levere en driftssikker løsning og tjeneste, sier Kristin Sæterøy, daglig leder i Ohmia Construction. Ohmia Construction er et 100% eid datterselskap av TrønderEnergi og et av deres viktigste strategiske grep for å bidra til det grønne skiftet.

Som en av Norges største utleieselskaper ønsker UCO å ta ansvar for å redusere utslipp fra den norske bygge- og anleggsbransjen. I kraft av å være en del av Skanska-konsernet har UCO forpliktet seg til å være klimanøytral innen 2045. UCO sin overordnede visjon er å levere kundens beste løsning. Reduksjon av klimautslipp er de siste årene blitt et strategisk viktig konkurranseelement for UCOs kundemasse. For å kunne støtte kundene i deres utvikling og mål, er klima etablert som ett av tre strategiske fokusområder i inneværende strategi. – Ambisjonen er å gjøre UCO til et foregangsselskap, også innen klima og miljø, forklarer Stormo, og utdyper – for å opprettholde en forutsigbar produktivitet på byggeplassen, med økende antall elektriske maskiner, vil det være avgjørende å etablere en pålitelig og robust ladeinfrastruktur. Samarbeidet med Ohmia Construction er således et svært viktig grep for å sikre våre kunder effektiviteten i våre leveranser.

Utslippsfrie byggeprosesser har tvunget frem behovet for ny og spisset kompetanse innen kraft/energi, og ny teknologi som energilagring og hurtiglading. Med tung elkraft-kompetanse, høyt fokus på brannsikkerhet og en markedsledende posisjon ble Ohmia Construction et naturlig valg for oss i UCO.  For å møte en voksende etterspørsel gjør nå begge selskapene store investeringer. – Vi har i løpet av første halvår flere leveranser av ladecontainere, poengterer Kristin Sæterøy.  UCO på sin side øker og bredder sin maskin- og utstyrspark. – Ett kilo CO2 redusert er ett kilo CO2 redusert, uavhengig om det er knyttet til en el-gravemaskin eller en annen el-maskin. UCO skal rådgi kundene på hva som er de mest kostnadsoptimale utslippskuttene, fremhever Jostein Stormo.

Flere større bykommuner har tydelige strategier og klimahandlingsplaner hvor utslippsfrie byggeplasser er et viktig virkemiddel. Samarbeidet mellom Ohmia Construction og UCO vil gjøre teknologi, maskiner og utstyr tilgjengelig for byggherrer og entreprenører over hele landet. Samarbeidet skal med andre ord muliggjøre utslippsfrie byggeplasser for alle kommuner og deres samarbeidspartnere, og på den måten bidra til et bredt nasjonalt grønt skifte i bransjen.

 

True