UCO med viktig miljøtiltak - gir kunden oversikt over reelt CO₂-utslipp på leide maskiner

UCO har et strategisk mål om å være et foregangsselskap innen klima og miljø i utleiebransjen. Dette innebærer at om det er små eller store prosjekter, komplekse eller ordinære, skal UCO levere prosjekttilpassede løsninger med kalkulert CO₂-regnskap. Tiltaket blir dermed å tilby estimat på klimautslipp på fossildreven maskinleie, samt at faktura vil inneholde eksakt klimautslipp. 24.4.2024

 

Et godt verktøy for å ta miljøriktig valg

Det blir stadig strengere krav fra byggherrene om å redusere klimautslipp, og det finnes flere tiltak som kan bidra til en reduksjon, eksempelvis ved å benytte utslippsfrie maskiner. UCO har i lengre tid vært proaktive på dette området, men har nå i tillegg til å investere i miljøriktige maskiner etablert et verktøy som gjør det lettere for kundene å ta gode valg: - Vi vil fortløpende få på plass en løsning der vi i tilbudet til kunden kan kalkulere fossildrevne maskiners CO₂-forbruk. Dermed blir det enklere for kunden å velge maskinene med lavest utslipp. Allerede nå vil kunden få det eksakte CO₂-forbruket automatisk på fakturaen. Dette vil være en god hjelp for kunden, samtidig som det blir enklere kunden å ta miljøriktige valg sier produkt- og utviklingssjef i UCO, Lars Nyløkken.

Forventer god respons

Det ligger en grundig jobb bak løsningen: En gjennomgang av hele maskinparken har blitt foretatt utfra kalkulert forbruk, og mye energi er brukt på å få koblet opp alle maskinene digitalt, slik at forbruket kan leses av maskinene fortløpende. UCO er nå det første utleieselskapet som tilbyr dette gratis til sine kunder og de forventer at det skal bli godt i mottatt: -Dette er jo en ekstratjeneste som ikke koster noe for kundene, og som kommer godt med når de blant annet skal dokumentere CO₂-avtrykket på maskinene de leier, så vi er spente på responsen fra kundene. Vår visjon er å levere kundens beste løsning, og dette tiltaket passer godt inn i så måte, sier adm.dir. i UCO, Jostein Stormo.

 

 

 

 

 

 

 

True