UCO kjøper Altikrans tårnkraner

Kjøpet tilfører UCO totalt 23 kraner av fabrikatet Terex

Utleiecompagniet er en av Norges ledende på utleie av maskiner og utstyr til bygge- og anleggsbransjen. Selskapet er en generalist, og leier ut alt fra håndholdt verktøy til tårnkraner. De ønsker nå å øke sin satsning på nettopp tårnkraner, og har derfor vært i dialog med Crane Norway om kjøp av Altikrans tårnkranpark.

Crane Norway Group er med sitt store utvalg av maskiner landsdekkende og har avdelingskontorer etablert over hele Norge. I 2022 kjøpte Crane Norway Group transport- og kranselskapet K. Bull og tårnkranselskapet Altikran. Konsernsjefen, Trond Helge Skretting, i Crane Norway Group uttaler at virksomheten ønsker å satse på mobilkraner og rendyrke dette segmentet. De avvikler derfor tårnkranvirksomheten og selger tårnkranene til Utleiecompagniet AS, UCO, med virkning fra 1. mars i år. 12.3.2024

Unik mulighet for UCO

UCO har en sterkt posisjon i tårnkranmarkedet og har et eget forretningsområde for kran bestående av over 30 ansatte. Disse har lang erfaring både som utleier og forhandler av tårnkranmerket Liebherr og vil nå utvide maskinparken med merket Terex:

-Dette er altså ikke en virksomhetsoverdragelse, men kun et rent krankjøp. Vi ønsker å øke kapasiteten og få et bredere spekter av kraner i vår park. Dette kjøpet tilfører oss totalt 23 kraner og vi ser dette som en unik mulighet. Tårnkraner er et viktig satsingsområde for oss og vi har et mål om å styrke oss innen kransegmentet i flere regioner og dette hjelper oss godt på vei. Vi har allerede ansatte i UCO som besitter kompetanse på dette kranmerket, men i tillegg vil vi søke etter flere for nettopp å håndtere disse kranene, sier adm.dir. i UCO, Jostein Stormo.

-Vi er godt fornøyde med å ha kommet til enighet med UCO om dette kransalget. De trer nå inn i inneliggende ordre og vi føler oss trygge på at UCO vil håndtere dette på en god måte. Vi vil nå fokusere vår virksomhet rundt mobilkraner og ser frem til å kunne styrke oss ytterligere her, sier daglig leder i Altikran, Kent Bull.

True