UCO bistår ved rehabilitering av Stavanger domkirke

Stavanger domkirke og Stavanger by feirer i 2025 900-årsjubileum. I den forbindelse har Stavanger tatt initiativ til et restaureringsprosjekt som ble kalt Domkirken 2025.

UCO vant i denne sammenheng anbudet om å levere områdesikring, adgangskontroll med stedbygde gjerder, byggegjerder, rondell og porter. I tillegg består leveransen av moderne TEK17 moduler.

 

Sentral plassering – en utfordring og en fordel

Domkirken ligger godt synlig midt i Stavanger sentrum og det ble derfor besluttet at modulriggen skulle få et eget fargeuttrykk slik at den ble mindre prangende midt i bybildet. Arkitektene planla også å bruke fasadene på riggen som informasjonstavler slik at forbipasserende kan lese om hva som skjer med domkirken. Dette har blitt veldig godt mottatt.

 -Det ble et krevende prosjekt, siden det var svært liten plass til en modulrigg akkurat her, men takket være et godt samarbeid med prosjektledelsen og arkitekten, så fikk vi levert en kompakt rigg som fungerer svært godt i det daglige arbeidet for funksjonærer og fagarbeidere som utfører et viktig restaureringsarbeid, sier en stolt avdelingsleder i Stavanger, Harald Håheim.

UCOs avdeling i Stavanger er svært stolte over å få være med på dette flotte prosjektet som tar vare på Stavanger by!

True