Marius Didrik Aas er ny innkjøpssjef i UCO

Marius Didrik Aas har hele sin yrkeskarriere jobbet innen innkjøpsfaget. Han gikk fra stillingen som produktsjef i Elkjøp til stillingen som innkjøpssjef i Felleskjøpet i 2015, før han nå tiltrådte stillingen i UCO. Med en bachelorgrad fra BI Norges Varehandelshøyskole i bunnen, har han opparbeidet seg bred erfaring innen innkjøp.

-Jeg har hatt roller innen operativt innkjøp, for så å gå over i stillinger med ansvar innen innkjøpsstrategi og forhandlinger. Min hovedmotivasjon i arbeidet er å skape resultater og se hvilken effekt gode innkjøp og innkjøpsstrategier har på bedriftens resultat. Jeg har fått et godt førsteinntrykk av både kollegene og selskapet UCO og ser nå frem til å bistå med min kompetanse, i en for meg ny bransje. En person kan ikke alene gjøre den store forskjellen, men dette er et samarbeid mellom fagansvarlige og innkjøp, som jeg har stor tro på at vil fungere godt, forteller Aas.

-Marius vil hos oss ha hovedfokus på strategiske innkjøp og ha ansvar for selskapets innkjøpsavtaler, men også bistå maskinavdelingen med operative innkjøp ved behov. Hans lange erfaring fra ledende innkjøpsstillinger, samt hans solide kompetanse innen forhandlinger, gjør han til en viktig ressurs for oss i UCO, sier adm.dir. Jostein Stormo.

Marius Didrik Aas startet 8. august som ny innkjøpssjef i UCO.

True