Vondt i nakke og rygg? Prøv å stå!

UCO leverer nå nye moduler med heve- og senkepulter som standard, og bidrar dermed til at flere får en bedre arbeidshverdag.

Vi vet at Dataarbeid kan gi statisk belastning på muskulaturen, noe som igjen kan gi plager i hode, nakke, skulder og underarmer. Men visste du at flere av plagene kunne vært unngått hvis vi stod mer oppreist mens vi jobber på PC-en?

Jobber årevis i samme modulrigg
UCO har som visjon å levere kundens beste løsning, og derfor er også helse viktig og heve- og senkepulter er nå standard i alle moduler som produsert etter april 2021. 

– Vi leverer moduler til prosjekter som går over flere år, og det er mange av kundene våresom har en modulrigg fra UCO som sin faste arbeidsplass gjennom lang tid. Ingen fortjener å slite med helsen etter å ha sittet ved feil type pult over lengre tid, sier adm.dir. i UCO, Jostein Stormo. 

Ombygging av gamle kontorer
I tillegg til å tilby heve- og senkepulter i alle nye moduler, kan vi også bygge om modulrigger som ikke har slike pulter i dag. 

– Vi vet at flere har et ønske om å få satt inn heve- og senkepulter i eksisterende rigger og dette lar seg gjørepå enkeltkontorer. Men husk at det ikke bare er å bytte ut pulten, man må gjøre flere tilpasninger, så det vil i slike tilfeller påløpe en kostnad ved å bytte til heve- og senkepulter, forteller Jostein, som håper at dette vil bli godt mottatt av UCOs kunder.

Ønsker du mer informasjon om de nye UCO-modulene med heve- og senkepulter, ta kontakt med hugo.stormo@uco.no.

True