Introduksjonskurs for nyansatte vel i havn

21 nyansatte møtte til kurs 3. – 4. mai
 

I UCO er vi opptatt av at alle nyansatte skal få en god start. Derfor har det nylig blitt laget et introduksjonsprogram for nyansatte og et av punktene i programmet er introduksjonskurs.  – Vi er nok ofte litt utålmodige og vil at den nyansatte skal begynne å produsere fra dag én. Det er ikke nødvendigvis en god tanke. Det å få et godt innblikk i selskapet, lære kolleger og systemer å kjenne, er viktig for senere å kunne gjøre en best mulig jobb, sier HR-sjef Jolita Asak, som er prosjektleder for prosjektet «bransjens mest kompetente og engasjerte medarbeidere». 15.5.2023

 

Kurset i seg selv er ikke nytt, da dette er noe vi har praktisert siden 2018. Grunnet koronapandemien måtte vi sette denne kursvirksomheten på vent og dermed har listen over nyansatte som skal på introduksjonskurs vært ganske lang. Denne gangen stilte 21 stykker opp på kurs, hvorav noen ble ansatt for halvannet år siden, mens andre igjen kun har noen måneders UCO-erfaring. De resterende på listen og nyansatte som kommer til i løpet av året, vil få invitasjon i løpet av høsten.

 

Faglig og sosialt

Hensikten med introduksjonskurset, er at nyansatte skal bli bedre kjent med selskapet, forstå forretningsmodellen, kjenne til forventningene som stilles og ikke minst bli kjent med ledere, kolleger og UCO-kulturen. Dermed er agendaen spekket med innlegg fra ulike fagområder, som presenteres av lederen for disse. Samtidig fokuseres det på å engasjere kursdeltakerne - og det arrangeres derfor individuelle oppgaver og gruppeoppgaver underveis. I tillegg avsluttes første dag med felles middag, slik at sjansen for å bli bedre kjent skal være enda større. 

-Introduksjonskurset ble et vellykket arrangement og det er takket være alle som bidro med foredrag, omvisning og praktisk gjennomføring. Det er fint for de ansatte å kunne møte de ulike lederne for å få informasjonen direkte fra dem og i tillegg få muligheten til å stille dem spørsmål. Evalueringen i etterkant viser at deltakerne er fornøyde og jeg tenker at malen vi har bygget kurset på, også vil benyttes fremover, sier Jolita.

-Jeg er veldig fornøyd med dagene, det er hyggelige og fine folk å være med og opplegget er godt. Her var det mye god informasjon om det meste i selskapet, og jeg er imponert over størrelsen av UCO Kjeller. Jeg vil særlig trekke frem foredraget til økonomisjef Odd Arne Gansmo, hvor han i tillegg til selskapets resultater og økonomi, legger frem alt fra pensjon, forsikringer og SEOP, til bonus og andre tilbud/goder til de ansatte. Det viser at UCO er et selskap som bryr seg om sine ansatte, og det skaper trygge og fornøyde medarbeidere. Jeg setter pris på å være en del av dette, sier kursdeltager og salgskonsulent ved UCO Bergen, Stig Ove Austgulen.

 

 

True