Fagdag med miljøriktige løsninger i fokus

Pon Cat, Ohmia Construction, Skanska og UCO møttes til fagdag  om el.maskiner og ladecontainere.

UCO har et mål om å være et foregangsselskap i bransjen innen klima og miljø.- I dette ligger det at vi skal tilby prosjekttilpassede løsninger og konsepter med kalkulerte klimautslippskutt, sier adm.dir., Jostein Stormo, som innledet fagdagen om elektriske maskiner og ladecontainere 27. april. Målet med dagen var å dra lærdom fra leverandørene Pon Cat og Ohmia Construction om elektriske maskiner og lading på bygge- og anleggsplassen.

Kunnskap – aller viktigst

Bransjen er i sin helhet preget av mål om utslippsreduksjoner som igjen tvinger frem løsninger hos den enkelte aktør. -For oss er det viktig å ha kompetansen på plass og ikke bare en rekke elektriske maskiner. Denne typen fagdag, er definitivt med på å øke vår kompetanse og vi er heldige som har slike gode leverandører å støtte oss til – jeg liker å kalle det et strategisk partnerskap, sier Jostein.

Pon Cat, som en av leverandørene til UCO, har i en årrekke nå forsket på og utviklet miljøvennlige maskiner. De har dermed god kompetanse på området og hadde mye kompetanse å dele. Fremover vil de i tillegg kunne bistå med opplæring av UCOs mekanikere på de nyeste el.maskinene.

Økende behov for tilgang på strøm

Nå som flere og flere tar i bruk elektriske maskiner på bygge- og anleggsplassen, øker behovet for tilgang til strøm. Svært ofte ser vi at det er et for svakt strømnett for å kunne drifte en maskinpark, og det er da ladecontainerne til Ohmia Construction kommer inn i bildet. Ohmia Construction er et heleid datterselskap av TrønderEnergi og ble etablert i 2021. UCO samarbeider nå med selskapet om utleie av ladeløsninger og fikk på fagdagen ytterligere kunnskap om produktene.

-Det har vært en svært nyttig dag for alle parter. Vi ser virkelig viktigheten av å møtes for på den måten lære av hverandre og derigjennom kunne levere på vår visjon, kundens beste løsning, sier fagansvarlig for stormaskiner i UCO, Hugo Stormo.

 

True