Kontakt oss
Velg ønsket avdeling


Print this page

Jordboreutstyr

Jordbor benyttes til hulltaking f.eks. før nedsetting av pillarer i et dekke, gjerdestolper o.l. Manuelle jordbor brukes for mindre oppgaver, gjerne i helt løse masser – til få hull. Motoriserte jordbor benyttes helst av to operatører til taking av et større antall hull.

811282 Jordbormaskin bensin

© 2008 Utleiecompagniet AS, NO 979 926 464 MVA