Print this page

Sertifiseringer

UCO er miljøsertifisert iht NS - EN ISO 14001 og sertifisert som sakkyndig virksomhet innen følgende områder:

  • G10: Hånddrevne kraner
  • R: Løfteredskap - T: Løfte- og stablevogner for gods
  • M: Masseforflytningsmaskiner med effekt >15 kW (20,4 hk)
  • P: Personløftere
  • K: Klatrestillas for høyder over 3 meter
  • BH: Byggeplassheiser
 
 

 

 TransQ sertifikat  

© 2008 Utleiecompagniet AS, NO 979 926 464 MVA