Print this page

Hydraulisk jekk 10 t

Liten enkelt virkende sylinder/ jekk som kan leveres i stativ for å bedre stabilitet under løft. Jekkens maksimale løftehøyde synliggjøres med et farget felt på sylinder. Hvis dette overskrides vil jekkens pakninger ødelegges.
Neste »

754233 Hydraulisk jekk 10 t
Kapasitet:  10 tonn Byggehøyde:  171 mm           
Slaglengde:  105 mm Syl areal:  14,5 cm3
Egenvekt:  4,4 kg

754233 Hydraulisk jekk 10 t


754233 Hydraulisk jekk 10 t© 2008 Utleiecompagniet AS, NO 979 926 464 MVA