Print this page

Slik skal vi være et grønt alternativ

Skal vårt miljøarbeid gi effekt, krever det at vi kjenner vår virksomhets miljøbelastning og igangsette tiltak der etter.

Våre tiltaksområder innebærer miljøoptimalisering av:

 • Innkjøpsprosessen
 • Maskinparken vi tilbyr våre kunder
 • Transport
 • Daglig drift


Tiltakene gjennomføres gjennom lanseringen av Grønt innkjøp og Grønn avdeling.

Grønt innkjøp

 • Vi stiller krav til våre leverandører om dokumentert miljøsertifisering eller rutiner for innkjøp, energi, avfall og transport/utslipp.
 • Vi velger de mest utslippsvennlige/ressurseffektive maskinene/utstyret for utleie.
 • Vi velger produkter for egen drift som tilfredsstiller tredjeparts miljømerking (Svane, Miljøfyrtårn, EU blomst).
 • Alle som kjøper inn kjemikalier, gis kunnskap om produktene, og er forplikter til å søke substitusjonsprodukter.
 • Alle avdelinger har samme innkjøpsrutiner.

Grønn avdeling

Alle våre avdelinger skal jobbe for å oppnå status som Grønn avdeling innen 2015. Status oppnås ved å tilfredsstille en rekke kriterier. Kriteriene omfatter følgende:

 • Organisering av miljøarbeidet og innkjøp
 • Avfall
 • Miljøskadelige produkter
 • Formidling
 • Energi og klima
 • Transport og kjøretøy
 • Innovasjon

Det følges opp med årlig revisjon. Hvert år blir kravene skjerpet.

UCO er miljøsertifisert i henhold til NS - EN ISO 14001.


© 2008 Utleiecompagniet AS, NO 979 926 464 MVA