Print this page

Om UCO

Forretningsidé og mål
UCO er en utleie- og serviceleverandør spesialisert på å betjene kunder i det profesjonelle marked.
Våre kunder er primært fra bygg og anlegg, industrien og offentlig virksomhet.
Vi skal sammen med kunden finne de beste løsningene. Vårt mål er at våre kunder skal oppleve oss som best på kompetanse, service og kvalitet.

Film om UCO

Vårt samfunnsansvar
Bedrifters samfunnsansvar dreier seg om hvordan verdiskapning skjer - det vil si at de varene og tjenestene vi leverer leveres på en anstendig og bærekraftig måte. Samfunnsansvar dekker mange områder; menneskerettigheter, arbeidsliv, anti-korrupsjon, miljø etc. Vi har valgt å fokusere på de områdene som er tett knyttet til vår virksomhet.

Vår visjon er å være et forbilde innen miljø, sikkerhet og etikk. Vi skal være en attraktiv arbeidsgiver som ser den enkeltes behov og som arbeider for ansattes helse og trivsel.

Miljøarbeid
I 2015 nådde vi målet om at alle våre avdelinger skal ha status som Grønn avdeling. 
Vår visjon er å være et miljøforbilde og vi jobber strukturert med å identifisere UCOs egen miljøbelastning og definere tiltak. Tiltakene skal gjøre oss til en bidragsyter for kundene og for samfunnet.
UCO skal være et Grønt alternativ.

UCO er miljøsertifisert i henhold til NS - EN ISO 14001.

Grønt punktGrønt Punkt
Utleiecompagniet AS er kontrollmedlem i Grønt Punkt. Dette innebærer at vi stiller krav til våre leverandører om medlemskap i Grønt Punkt slik at de tar ansvar og betaler vederlag for den emballasjen de benytter.
www.grontpunkt.no 


Sikkerhet

I vår bransje håndteres farlig utstyr og potensielt farlige situasjoner oppstår.
UCO har en visjon om null ulykker.
Sikkerhet handler om fravær av tilfeldigheter. Vi jobber planmessig og rapporterer tall for skader og uønskede hendelser (RUH). Vi avholder sikkerhetsappeller og hvert år gjennomfører vi Sikkerhetsuka.
Sikkerhet står øverst på møteagendaen i hele organisasjonen.

Etikk
Etikk handler om hvordan vi skal være mot hverandre og hvordan vi skal behandle hverandre. I UCO har vi etiske retningslinjer for hvordan vi skal opptre overfor kollegaer, kunder, leverandører og samfunnet forøvrig. Vi jobber aktivt for å øke bevisstheten rundt etikk og etiske problemstillinger blant våre ansatte.
Alle ansatte er forpliktet til å kjenne og forstå våre etiske retningslinjer, derfor må alle gjennomføre etikkurs minimum hvert andre år.
Til vårt Etiske råd kan alle ansatte henvende seg med spørsmål eller saker de ønsker en vurdering av. Alle henvendelser behandles strengt konfidensielt.


I 2015 ga vi økonomisk støtte til:

  • Kreftforeningen
  • Natteravnene

Helse og trivsel for ansatte
For å øke motivasjonen til å ta vare på egen helse, gjennomfører vi årlig en UCO-Aktiv konkurranse. Alle deltakerne er med i trekningen av gavekort på treningstøy og de tre beste avdelingene vinner penger til å gjøre noe hyggelig sammen.
I 2015 deltok 129 av våre 260 ansatte i konkurransen.

I 2015 gjennomførte alle avdelinger én teamsamling.  Formålet er å skape godt arbeidsmiljø og tilhørighet.

Historikk
Utleiecompagniet as ble etablert som eget aksjeselskap i mai 2002, med UCO som registrert varemerke. UCO har sitt utspring i Selmer Maskinutleie (1997).


© 2008 Utleiecompagniet AS, NO 979 926 464 MVA