Betongutstyr Print this page

Rigg- og servicetjenester

Kontor- og mannskapsrigger
UCO har brakketyper tilpasset alle behov for dagrigg og brakker for overnatting. Vi benytter spesielle tegneprogram der vi tegner ut riggen i minste detalj. Ta kontakt med oss tidlig i planleggingen av prosjektet så  vi kan presentere et forslag til en moderne brakkerigg.
Se brakker 

Områdesikring
Områdesikring dreier seg om å verne verdier, forhindre ulykker samt begrense og kontrollere ferdsel på et område. For byggeplasser kan en løsning bestå av anti-klatregjerder, porter, alarmsystemer og belysning, mens det for lagre-/losseområder kan være porter med prosjekttilpasset adgangskontroll som kortleser, fjernkontroll eller lignende.
Se sperre- og sikringsmatriell 

Byggeplassheiser
UCOs nye, moderne byggeplassheiser er godkjent for material- og personbefordring med kapasiteter fra 500 - 2000 kg, eller personbelastning fra 6 til 18 personer. Heisene oppfyller myndighetskravene om sikker adkomst til bygg under oppføring. Vi tilbyr dimensjonering, montering, demontering samt opplæring til alle brukere.
Se heiser 

Stillas og værbeskyttelse
UCO kan levere stillasentrepriser til alle typer byggeprosjekter, gjerne i kombinasjon med komplett vær-beskyttelse og delbart, midlertidig takoverbygg. Vi ivaretar at stillasleveransen tilfredsstiller alle myndighetskrav til sikker bruk.
Se stillas, støtter og rekkverk 

Byggvarme/byggtørking
UCO har et bredt tilbud og høy kompetanse i uttørking, oppvarming og avfuktning av bygg. Et byggvarme-anlegg kan bestå av ulike sammensetninger avhengig av behov; elektrisk, fyringsolje, vannbåren varme og gass. Foruten dimensjonering og evaluering underveis, tilbyr vi også måling av luftkvalitet for inneluft og måling av fukt i ulike bygningsmaterialer.
Se byggvarme/byggtørkere


© 2008 Utleiecompagniet AS, NO 979 926 464 MVA