Betongutstyr Print this page

Betongutstyr

UCO er en av landets fremste utleieleverandører av betongutstyr og leverer verktøy og utstyr til alle arbeidsoperasjoner ved betongarbeid. Vi minner om at tidsfaktoren ved rengjøring av utstyret er spesielt viktig når man arbeider med herdende betong.

Kappe-, binde- og bøyemaskiner
UCO leverer maskiner for kapping, bøying og binding av armeringsstål og lignende  materialer til bruk ved betongarbeider.
Kappemaskiner
Bøyemaskiner
Bindemaskiner

Blandemaskiner
Blandemaskiner brukes til blanding av betong av ulik kvalitet. UCO leier ut blandemaskiner for de fleste typer betongarbeider, frittfallsblandere og tvangsblandere med kapasiteter fra 80 til 300 liter. Se blandemaskiner

Tobber
UCO leverer tobber med kapasiteter fra 500 til 1500 liter. Tobber benyttes ofte der man har behov for innheising av betong eller andre masser. Tobben festes på tårnkran eller annen godkjent innretning.
Se tobber

Injeksjonsutstyr
UCO har nødvendig utstyr til injiseringsarbeider og bolting for anleggsarbeid i fjell. Se injeksjonsutstyr

Stavvibratorer og omformere
Ved betongarbeid er det ofte behov for komprimering og vibrering i massene for å unngå luftlommer, og for å øke fastheten i det ferdige produktet. UCO har moderne og driftssikre stavvibratorer, omformere og motorvibratorer til bruk i alle former for betongstøpearbeid, til vegg, dekke eller ringmur. Stavvibratorer leveres i størrelser fra 38 til 68 mm med separat eller integrert omformer.
Stavvibratorer
Omformere
Motorvibratorer

Vibrobrygger
UCO har moderne, effektive vibrobrygger for planering av betongmasser. Sortimentet inneholder standard bjelkebrygger og fagverksbrygger, vibratorslodd med elektrisk drift eller med forbrenningsmotor.
Se vibrobrygger

Glattemaskiner
For høy resultatgrad, spesielt ved dekkearbeid, benyttes gjerne utstyr for glatting av fersk betong. UCO leverer glattemaskiner med elektrisk drift 1-fas eller 3-fas strøm og med forbrenningsmotor. Enkeltglattere finnes i flere størrelser, har lav vekt og en utforming som forenkler renhold og vedlikehold. For større betongarbeider har UCO dobbeltglattere med forbrenningsmotor. Dobbeltglattere har to glattetallerkener på 945mm og er meget effektive på store arealer. Se glattemaskiner

Betong-/asfaltsager
UCO leier ut moderne utstyr for saging og kapping i betong, asfalt, leca, stein eller flis. Alle sagene er utstyrt med nødvendig sikkerhetsutstyr og er enkle å manøvrere. UCO har også kappemaskiner med skjæredybder fra 100 – 125 mm. Dette utstyret er håndholdt og benyttes ofte til mindre arbeidsoperasjoner for kapping i betong eller tilsvarende materialer. Se betongsager/asfaltsager

Bore- og meiselmaskiner
For knusing, pigging, meisling og boring i stein, fjell, betong og i andre harde materialer leverer UCO elektriske meiselmaskiner, borhammere og kombihammere med nødvendig tilleggsutstyr. Meiselmaskiner benyttes ved fjerning av overskuddslag på støpte dekker, i fjell, stein e.l. Borhammere brukes til boring av hull i harde materialer, for innsetting av plugger, skruer eller bolter. Kombihammere kan både bore, meisle og pigge.
Boremaskiner
Meiselmaskiner

Slipe- og fresemaskiner
UCO har nødvendig utstyr for overflatebehandling av bygningsplater og gulv av betong. Slipemaskiner benyttes for sliping av sparkel og for sponplater. Gulv- og kantslipere benyttes for sliping av både tregulv og betong, mens gulvfresere benyttes for fresing i betonggulv. Takslipere er for utglatting av f.eks. forskalingsskjøter. Vi leier også ut støvsugere for tilkobling til slipe- og freseutstyr.
Slipemaskiner
Betongfreser

Slissemaskiner
Ved behov for sportaking og renner ved f.eks. kabelføringer av forskjellige dimensjoner, har UCO slissemaskiner med slissebredde inntil 46mm.
Se slissemaskiner

Gulvbeleggfjerner
Gulvbeleggfjernerne er meget effektive, tidsbesparende maskiner i forhold til manuell fjerning av belegg. Den største beleggfjerneren har også motorisert fremdrift for større manøvrerbarhet. Se gulvbeleggfjernere

Kjernebormaskiner
Kjernebormaskiner benyttes for hulltaking i materialer som betong eller stein, utstyrt med vanntilkobling for å hindre varmgang og for sikring av godt arbeidsresultat. UCO har kjernebormaskiner av kjente merker i størrelser fra 35 til 750 mm. Den minste er en håndholdt modell, og er beregnet for mindre arbeider, de øvrige modellene leveres med stativ for å sikre at hulltakingen blir nøyaktig. Se kjernebormaskiner

 

 

 


© 2008 Utleiecompagniet AS, NO 979 926 464 MVA